Öğretmenler Günü Kutlaması

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

01 Kasım 1928’de TBMM’nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun ile Harf İnkılabı başladı ve Türk tarihinde ilk defa bir okuma yazma seferberliği başlatılmış oldu. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e 11 Kasım 1928 de “Millet Mekteplerinin Başöğretmeni” ünvanını verdi. Bu ünvan, 24 Kasım’da, Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlanması ile resmileşti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım 1981 den beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk)

Öğretmenler!.. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk)

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk)

Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister. (M.Kemal Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (M.Kemal Atatürk)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (M.Kemal Atatürk)

Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı olarak benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir