Denetleme Kurulu

Gülizar Karataş

Denetleme Kurulu Başkanı.

Medeni Günay

Üye

Selim Kuzu

Üye